Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Az InPhoGallery.com honlapot az InPho Kft. mint a galéria tulajdonosa üzemelteti.

A Felhasználó adatai a következő módokon juthat el az InPho Kft-hez mint adatkezelőhöz

  1. Az InPhoGallery.com honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a látogatás kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó földrajzi hely adata, IP címe, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépe beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Felhasználó látogatása során sütit (cookie fájlt) kaphat a weboldaltól vagy a látogatottságot mérő statisztikai szoftvertől. A sütik elfogadása nem kötelező, de ajánlott az oldal hibátlan működéséhez.
  2. A Felhasználó adatai úgy is eljuthatnak a galéria tulajdonosához, hogy a Felhasználó felveszi a galéria tulajdonosával a kapcsolatot e-mailben, telefonon, és ennek keretében megosztja a galéria tulajdonosával a személyes adatait. A galéria tulajdonosának munkatársai a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem történik meg.

Az adatkezelés célja

Adatokat a következő célok teljesítése érdekében kezeli a galéria tulajdonosa:

  • hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen és nyújtson a galéria tulajdonosa, amelyeket hasznosnak talál a Felhasználó,
  • hogy részt vehessen a Felhasználó promóciókban és versenyekben,
  • a honlap fejlesztése érdekében,
  • hogy kérésre és reklamációkra válaszoljon a galéria tulajdonosa.

Az InPho Kft. a személyes adatokat a fent megjelölt céloktól eltérő célra nem használja.

A Felhasználó személyes adatait a galéria tulajdonosa az Info tv. 5.§ (1) bekezdése a.) pontja alapján, elsősorban a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, illetve az Infotv. 6.§ (5) §-ában meghatározott esetben, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján megadott adatot a galéria tulajdonosa a törvény eltérő rendelkezésének hiányában is kezelheti az ott meghatározott esetekben további külön hozzájárulás nélkül.

Az adatkezelés időtartama

A statisztikai szoftver a látogatási adatokat csak összesített formában őrzi meg. A galéria tulajdonosával való kapcsolatfelvétel során a galéria tulajdonosa a birtokába került személyes adatokat a regisztráció fennállásáig őrzi meg, illetve az esetleges igényérvényesítés alapjául szolgáló igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig kezeli. A szigorú számadású bizonylatokkal összefüggő adatokat a jogszabályban meghatározott ideig kezeli a galéria tulajdonosa.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A szerver által rögzített látogatási statisztikákhoz kizárólag az InPho Kft. ezen adatok elemzésével megbízott munkatársai férnek hozzá. A kapcsolatfelvétel során birtokába került adatokat belső CRM rendszerében tárolja a galéria tulajdonosa, melyhez minden olyan munkatársa hozzáfér, akinek a munkakörét ez érinti vagy érintheti és megfelelő titoktartásra kötelezett.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok, az adattörlés

A kezelt adatok megadásáról a Felhasználó dönt. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken. Kérésre az InPho Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az InPho Kft. postai címén, illetve e-mail címén is kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezhető személyes adatok helyesbítése és törlése is. Kérésre a Felhasználóhoz tartozó adatokat törli a galéria tulajdonosa. A galéria tulajdonosa a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, azt érintett Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Az adatkezelő adatai

Név: InPho Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 60. II. em. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-284650

Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 12793110-2-41

E-mail: info@inphogallery.com